Služby

Jídelna

 • Stravování zajišťuje Školní jídelna U Tří lvů.
 • Aktuální jídelníček naleznete vždy na hlavní nástěnce.
 • Odhlášení stravy na tel.: 386 358 061, 

                                                     386 358 062, 

                                                     386 357 927

 • e-mail: info@jidelnautrilvu.cz
 • web: www.jidelnautrilvu.cz
 • Cena stravného: I. stupeň - přesnídávka 8,- Kč

                                                        - oběd 26,- Kč

                                                        - svačina 7,- Kč

 •                             II. stupeň - přesnídávka 9,- Kč

                                                       - oběd 28,- Kč

                                                       - svačina 8,- Kč

Zájmové kroužky

  Děti mají po celý školní rok možnost v odpoledních hodinách navštěvovat pravidelně tyto kroužky:
 • Flétna
 • Děti na startu
 • Anglický jazyk
 • Plavecký kurz (jarní období)
 • Lední brusle (zimní období) 

Platba školného

 • Číslo účtu: 30015-2598761339/0800
 • Částka: 420,- Kč
 • Variabilní číslo: rodné číslo dítěte
 • Školné neplatí děti předškolního věku a děti s odkladem školní docházky
 • Platba musí být provedena vždy do 10. dne v měsíci

Školní akce:

   Mateřská škola spolupracuje se Základní školou J. Š. Baara,             kterou předškolní děti každý rok navštěvují.

   Během roku se mohou děti účastnit i dalších aktivit, které pro ně     pořádáme, např.:

 • Výlov rybníka
 • Dýňové odpoledne
 • Morana
 • Příchod Mikuláš
 • Vánoce
 • Karneval
 • Mezinárodní den Dětí
 • Výlety
 • Spaní přes noc v MŠ s předškolními dětmi
 • Divadelní představení (1x za měsíc)
 • Besídky pro rodiče (vánoční, loučení se školním rokem)
 • Vánoční nebo Velikonoční trhy