Naše školka


            Mateřská škola Staroměstská je součástí Základní školy a Mateřské školy J. Š. Baara, Jírovcova 9/a, České Budějovice a je otevřena od 7. 11. 2011. 


 Je rozdělena do 4 tříd - Ježci, Krtci, Kočky, Mědvědi. V každé třídě se nachází 22 dětí, ve třídě Ježků je 24 dětí. 

Ke školce také náleží hřiště, na kterém je pro děti připraveno pískoviště, skluzavka, prolézačky, mašinka, domeček a houpačky. V atriu se také nachází pískoviště a houpačky. 

Od podzimu 2017 je ke hřišti připojena část zeleně se stromy. 

Při pobytu venku chodíme také na vycházky do parků a k řece.


 


Režim dne

6:00 - 7:00 - Scházení dětí v jedné třídě

7:00 - 8:30 - Scházení dětí ve svých třídách

                     - Individuální péče o děti

                    - Příležitost k uplatnění spontánního pohybu a hře ve skupinkách, hře v koutcích,                                          podněcování dětí k vlastní aktivitě

8:15 - 8:45 - Společné přivítání dne, kamarádů, ranní kruh

                    - Prolínání herních činností s částečně řízenými tělovýchovnými aktivitami

8:45 - 9:10 - Svačina formou výběru a sebeobsluhy - dle schváleného jídelníčku

9:10 - 9:30 - Didakticky zacílené činnosti (dle tématu v Třídním vzdělávacím programu)

9:30 - 11:30 - Příprava na pobyt venku 

                       - Vedení dětí k samostatnosti, sebeobsluze při oblékání 

                       - Pobyt venku-herní činnosti na hřišti MŠ, atriu, vycházky do okolí, seznamování se s                                     přírodou

11:30 - 12:15 - Oběd, hygiena, sebeobslužné činnosti dětí, začíná čas odpočinku 

                         - Ukončení dopoledních činností dětí

12:15 - 14:00 - Čas vytýčený na pohádku, relaxaci

                         - Odpolední klid s respektováním individuálních potřeb dětí

14:15 - 14:30 - Odpolední svačina 

                         - Samostatné oblékání, hygiena, sebeobsluha

14:30 - 16:30 - Odpolední zájmové činnosti, spontánní hry, ind. práce s dětmi 

                         - Odchod s doprovodem domů

Informace pro rodiče

 • Všechny aktuální informace naleznete vždy na hlavní nástěnce, třídních nástěnkách a dveřích tříd. 
 • Všechny věci musí mít děti podepsané (oblečení, bačkory, pyžamo, ...)
 • Do třídy si děti přinesou plastový hrnek na pití (podepsaný)
 • Při příchodu předávají rodiče dítě paní učitelce ve třídě
 • Dítě může ze školky vyzvednout další osoba, která je zapsána v evidenčním listu dítěte zákonným zástupce
 • Pyžamo si děti nosí domů každý pátek, v pondělí přinesou čisté
 • Box s papírovými kapesníky přinese každé dítě vždy 1x za 2 měsíce
 • V kapse bundy budou mít děti balíček papírových kapesníků
 • Na pobyt venku dejte dětem starší oblečení a boty (ven chodíme za každého počasí)
 • Každé dítě musí mít pláštěnku, gumáky a sněhule (ne děštník)
 • Je zakázáno nosit do školky hračky (děti mohou mít plyšovou hračku, kterou si nechávají na lehátku)
 • Nedávejte dětem do šatny žádné bonbony, žvýkačky ani pití
 • Nenoste dětem do školky snídani
 • Nepřítomnost dítěte odhlašujte telefonicky do 8:00 hod., zároveň odhlašujte stravu v jídelně
 • V 1. prvním pololetí vybíráme příspěvek 200,- Kč SRPŠ a 250,- Kč na divadelní představení (vybíráno do konce září) 
 • Do školky nevoďte psy

Zaměstnanci

 • Ředitel školy - Mgr. Vladimír Čunát
 • Vedoucí učitelka - Irena Čermáková

 • Třída Ježci, Krtci - Irena Čermáková

                                        - Vladimíra Dvořáková

                                        - Jana Šestáková

                                        - Mgr. Markéta Korbelová


 • Třída Kočky, Medvědi - Bc. Aneta Koželuhová

                                                 - Monika Svobodníková

                                                 - Bc. Hana Cirhanová

                                                 - Mgr. Jana Svobodová


 • Příprava jídla - Jitka Koclířová
 • Úklid MŠ - Růžena Finková

                            - Věra Kortusová

Prázdniny

 • Podzimní prázdniny: 29. 10. 2019 - 30. 10. 2019 (omezený provoz)
 • Vánoční prázdniny: 23. 12. 2019 - 3. 1. 2020
 • Jarní prázniny: 10. 2. 2020 - 16. 2. 2020 (omezený provoz)
 • Velikonoční prázdniny 9. 4. 2020 (omezený provoz) - 13. 4. 2020
 • Letní prázdniny 1. 7. 2020 - 31. 8. 2020