Novinky

Vánoční trh

27.11.2018

Dne 13. 12. 2018 proběhne v mateřské škole vánoční trh, na kterém budete moci zakoupit výrobky od dětí a rodičů naší MŠ.

Dne 12. 12. 2018 bude pro rodiče s děti uspořádáno zpívání koled u stromečku na hřišti mateřské školy. Společně si zazpíváme koledy, ochutnáme cukroví a vánoční punč.

Divadlo

18.11.2018

V měsíci listopadu děti navštívilo Divadlo Víti Marčíka.

Kurz bruslení

18.11.2018

V průběhu měsíce října a listopadu starší děti absolvovaly kurz bruslení na zimním stadionu v Českých Budějovicích.

Na konci měsíce října bylo uspořádáno dýňové odpoledne pro rodiče s dětmi.

V měsíci říjnu jsme jeli s děti na výlov rybníka. Na místě jsme však zjistili, že výlov rybníka byl posunut na jiný termín, o kterém nás však nikdo neinformoval.

V měsíci říjnu předškolní děti navštívily knihovnu v Českých Budějovicích.

Drakiáda

21.10.2018

V měsíci říjnu byla pro děti uspořádána Drakiáda.