Návštěva knihovny

V měsíci říjnu předškolní děti navštívily knihovnu v Českých Budějovicích.