Karneval

Na web rajce.net byly přidány fotografie z Karnevalu tříd Koček a Medvědů. Všem rodičům tímto děkujeme za přinesené sladkosti, koláčky a dětské šampusy.